Styrelsen

Ordförande: Ingela Buss

Ledamöter: Anna-Karin Wallin, Igor Lazic, Vibeke Pålhaugen

Suppleant: Filippa Wähl