Styrelsen

Ordförande: Ingela Buss

Ledamöter: Igor Lazic, Nurcan Aydin och Vibeke Pålhaugen

Suppleant: Håkan Lönnberg